Výlety

Krátke výletySlovenská Kajňa (hrádza) r. km 67,7 – Sedliská (most) r.km 58,6


Dĺžka splavu 9 km, 2 – 3 hodiny. Cena za dvojmiestne kanoe s príslušenstvom a dopravou lodí na miesto štartu a z cieľa je 20 € za loď. * Štart a cieľ dostupný tiež autobusom www.cp.sk. Vyskúšajte si oddych v prírode inak.
Celodenné výletyHrádza vodnej nádrže Veľká Domaša, r. km 72,4 – Hencovce, žltý most, r. km 51,3


Úsek Ondavy vhodný na celodenný výlet, s krátkym prenesením hrádze vyrovnávacej nádrže v Slovenskej Kajni. Počas plavby meandrami Ondavy možnosť vylodenia na opustenom ostrove, kúpania pri obci Benkovce, opekania, vypekania na brehu rieky. Pestrá ponuka scenérií a výhľadov s možnosťou občerstvenia v reštaurácii Čičva, Splav môžete spojiť s prehliadkou zrúcanín hradu Čičva. Doba plavby asi 5-6 hodín.

Cena: 24 € za loď * , v cene je požičanie pádiel, viest a barelu vrátane dopravy lodí. Splavy v soboty a nedele alebo dohodou cez pracovný týždeň. Doprava autobusom na zástavku Domaša priehrada, naspäť autobusom alebo vlakom z Hencoviec (pozri www.cp.sk) alebo autom.
*Ceny platia pri požičaní 4 a viac lodí

Strážske r. km 58,1 – Michalovce


Na miesto štartu sa môžete dopraviť autami, autobusom, vlakom - www.cp.sk.

Celoročne splavný úsek vhodný aj na prvý splav - príjemná 5-6 hodinová plavba Laborcom, ktorý sa vám predstaví až v troch verziách. V prvom úseku ponúka pekné riečne scenérie a pohľady na masív Vihorlatu, štrkové koryto s čistou vodou a možnosťou kúpania pri obciach Staré alebo Naciná Ves. Druhý úsek úsek vedie lužným lesom pri obci Petrovce nad Laborcom, s pomalý tečúcou vodou zbrzdenou hrádzou pri Petrovciach. Po prenesení lodí cez hrádzu po pravej strane vás rieka preverí v čítaní vody, keď najmä prvý kilometer je dobre plaviť sa úplne po pravej alebo ľavej strane koryta. Zrazu sa objaví lužný les, tvoriaci atmosféru džungle, ktorá vás bude sprevádzať až do centra Michaloviec, odkiaľ sa aj autobusom dostanete späť na Šíravu.

Cena: 26 € za loď *, v cene je požičanie pádiel, viest a barelu vrátane dopravy lodí. Splavy v priebehu celého týždňa.
*Ceny platia pri požičaní 4 a viac lodí
Víkendové a Viacdenné výlety


Giraltovce, r.km 61 – Božčice, most, r.km 3,2


Topľa je rieka na víkendový 3 denný alebo 4 denný splav. Začať môžete v piatok poobede v Giraltovciach a pohodovým tempom sa plaviť po rieke na ktorej sa striedajú pereje s olejovitými úsekmi. Takto to pokračuje až k ľavostrannému prítoku pri obci Tarbaj, kde zalesnené bukové kopce zovrú Topľu a tá si s dostatočným množstvom malých perejí a prahov hľadá cestu. Tu pri stave 25 cm v Hanušovciach budete musieť hľadať aj vy, aby ste našli do správneho jazyka a drhli čo najmenej. Pri znalosti základného čítania vody to však nie je problém. Medzi obcami Vlača a Ďurdoš kopce svoje zovretie uvoľnia a na ľavom i pravom brehu je možnosť postavenia prvého tábora.

Druhý deň, po polhodine plavby dosiahnete Hanušovce nad Topľou, kde si môžete doplniť proviant, alko, nealkoho nápoje, neďaleko je tiež zmrzlina. Pri Bystrom Vás môže dvakrát denne prekvapiť stádo kráv, odporúčame dať prednosť a tak pokračovať. Plavba je plynula, bez prekážok, niekedy vás prúd zatlačí na konár alebo do vŕb ak nevenujete riadeniu dostatočnú pozornosť. Po minutí mosta medzi obcami Soľ a Jastrabie je vhodné pomaly sa začať obzerať po nejakom mieste na táborenie, ktoré nemusí byť nutne v blízkosti obce, keďže na tretí deň dorazíte do Vranova, kde máte na výber medzi „som všade“ britským obchodným reťazcom alebo „za každú cenu“ najlacnejším nemeckým.

Pod Vranovom sa na rieke vyskytujú pekné pereje a keďže niektoré stromy popri rieke sú vyrúbané, je možne sa obzerať po krajine. Za mostom medzi Sačurovom a Dlhým Klčovom rieka spomalí. Po ďalších kilometroch plavby začne olej signalizovať hať. Tá sa nachádza pri obci Božčice a obchádza sa po pravej strane. Plavbu môžete ukončiť pri moste v Božčiciach alebo pri osade Hunkovce. Z obidvoch miest je prístup do obce Parchovany, kde sa nachádza park s náučným chodníkom.

Ak mate času a chuť, môžete sa po sútoku s Ondavou plaviť až do Horoviec, prípadne do Bodrogu. Za vyšších stavov vody je možne štart splavu posunúť do Marhane alebo ešte vyššie.Stropkov, most smer Bokša , r.km 102,7 – Hencovce, žltý most, r.km 51,3

Začnite v piatok popoludní v Stropkove, zoberte so sebou stany, spacáky, vodu, jedenie a vyrazte na vodu. V závislosti od stavu vody uvedený splav môžete začať aj pod mostom smer Nižná Olšava alebo pod mostom pri Lomnom. Osviežiť sa môžete v Miňovciach v krčme blízko rieky. Podľa miesta štartu môžete prenocovať na vhodnom mieste na brehu Ondavy, alebo pri Turanoch nad Ondavou v bývalom kempe.

V sobotu si urobíte prehliadku stredísk Domaše. Najprv si pozriete pravostranný Valkov, a popri pravom brehu pokračujete na stredisko Dobra. Cestou sa môžete zastaviť pri kostolíku zatopenej obce Trepec. Máte aj druhú možnosť, z Valkova prepadlujete na ľavý breh na stredisko Kelča, zastaviť sa môžete pri barokovom kostole Sv. Štefana, cez poloostrov dorazíte na stredisko Holčikovce – Eva a večer môžete zakotviť na stredisku Poľany.

V prípade pokojnej hladiny sa môžete v sobotu preplaviť aj krížom z Holčíkoviec na Dobru alebo opačne.

V nedeľu ráno vyrazíte zo strediska Poľany popri ľavom brehu ku hrádzi(Hradza Veľkej Domaše je od 16.07.2011 sprístupnená.), ktorú prenesiete vľavo a ďalej pokračujete pekným úsekom Ondavy k vyrovnávacej nádrži Malá Domaša. Hradzu vyrovnávacej nádrže prenesiete po pravej strane a pokračujete po známom úseku Ondavy až do Hencoviec. Zastaviť sa môžete pod Hradom Čičva a občerstviť v rovnomennej reštaurácii.Strážske – Stretava- Ižkovce - Zemplín - Streda nad Bodrogom


Pri bežnom stave vody splav začíname na malej pieskovej pláži pod piatym stupňom v Strážskom. Posledný šiesty stupeň zo sypaného kameňa je splavný celoročne vľavo. (Ak je v Humennom aspoň 125 cm, odporúčame začať z parkoviska pri Hypernove v Humennom. Do Strážskeho sa splavíte za dve hodiny a splavných bude aj prvých päť stupňov po prenesení hrádze/mosta, v Strážskom.) Celý úsek rieky až do Petroviec rieky splavíte v štrkovom koryte s mnohými meandrami a ostrovčekmi až sa doplavíte pred hrádzu pri Petrovciach nad Laborcom. Prenocovať môžete na ľavej strane v lužnom lese, alebo pokračujete ďalej vľavo alebo rovno.

Vľavo prívodným kanálom na Šíravu, stredisko Biela Hora, kam sa dostanete za dve hodiny, ak je na vodočte Michalovce - Žabiany aspoň 105 cm. Ak je tých centimetrov menej budete nútení prekladať kamenné hrádzky, čím menej vody tým viac hrádzok! Ďalej pokračujete popri západnom brehu k hrádzi, ktorú prenesiete po pravej strane a kanálom sa dostanete naspäť do koryta rieky v Michalovciach.

Rovno, ak je v prívodnom kanáli vody málo, prenesiete po pravej strane hrádzu v Petrovciach a pokračujete starým korytom Laborca cez Michalovce. Pred lávkou pri zimnom štadióne môžete vystúpiť a v nákupnom centre doplniť zásoby.

Asi dvesto metrov po sútoku Laborca s kanálom zo Šíravy je pod mostom perej splavná vpravo. Rieka ďalej pokračuje v hlboko zarezanom koryte Laborca, miernym tempom, občas môže prekvapiť padnutý strom v rieke, ktorý sa väčšinou dá obísť, prípadne lode preložíte. Príjemným spestrením splavu je sypaná hať v Lastomíre(nutné prezrieť pred splavovaním), kto si netrúfne prenesie po ľavej strane, druhá hať pri Palíne tesne pred mostom je splavná vľavo. Po úspešnom minutí palínskej hate a mosta nám civilizáciu pripomenie ďalší most vedúci do obce Stretávka. Za ním, na ľavom brehu sa dá utáboriť pri dedina Stretávka, obchod je neďaleko.

Po sútoku s Uhom je Laborec širokou pomaly tečúcou riekou, kde už nie sú meandre ani pereje, ale stabilná hladina vody. Prenocovať môžete tiež pri obci Ižkovce neďaleko tepelnej elektrárne Vojany. Zastaviť sa dá vľavo pred klapkovou haťou - preniesť po ľavej strane.

Na ďalšiu plavbu je vhodné zásobiť sa pitnou vodou v obci Ižkovce, keďže až do obce Zemplín nie sú v blizkosti žiadne dediny. Ďalej nasleduje pomalá plavba opustenou krajinou. Brehy rieky sú vysoké a bahnité s problematickým vystupovaním. Je tam však viacero pieskových pláži kde sa dá pristáť, prípadne stanovať. Po sútoku Latorice s Ondavou vznika rieka Bodrog. Odporúčame Vám zastaviť sa v starobylej obci Zemplín s dvomi kostolmi na bývalom hradnom návrší a s historickým Župným domom, v ktorom je dnes malé múzeum . V blízkosti obce sa dá táboriť, prípadne splav ukončiť. Ak pokračujete ďalej po Bodrogu, na pravej strane miniete obec Ladmovce aj s jej riečným prístavom. Po nejakých 3 kilometroch splav končíme v odvodňovacom kanáli, čo je vlastne ľavostránny prítok Bodrogu, kde je potrebné včas zahnúť a vyhnúť sa tak náročnému vracaniu sa proti prúdu ( ak by ste to prešvihli a zbadali pred sebou veľký červený most, tak zmena kurzu o 180 stupňov a padlujeme späť!), ak samozrejme neplánujete ísť až do Maďarska.


Limity pre splavnosť riekZ Hanušovce nad Topľou r. km 47,7 -> 25 cm
( vodočet Hanušovce nad Topľou )


Zo Stropkova r. km ... -> 50 cm
( vodočet Stropkov )

Zo Slovenskej Kajne r.km ... -> 160 cm
( vodočet Hencovce, splavný celoročne )


Z Hrabovec nad Laborcom r.km 92 -> 80 cm
( vodočet Koškovce r.km 84,6 )

Z Humenného ( Hypernova) r.km 67,8 -> 105 cm
( vodočet Humenné r.km 67,8 )

Zo Strážske r.km 58,1 -> 95 cm
( vodočet Humenné r.km 67,8 )

Prívodný kanál na Šíravu r. km ... -> 105 cm
( vodočet Michalovce - Žabany )
Cez Michalovce r.km ... - > 90 cm
( vodočet Michalovce - Straňany )


Zo Sniny r.km ... -> 60 cm ( vodočet Snina r.km ... )

Spojte sa s nami na Facebooku a buďte informovaný o každej novinke čo najskôr.